Το Darkpony Aviation Management System είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα κάθε οργανισμού αεροπλοΐας.

Αποτελεί μια web εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί για να συμβάλλει στην βελτιστοποίηση του προγραμματισμού μια εταιρείας του κλάδου των αερομεταφορών.

Στόχος της εφαρμογής είναι να μειώσει τα επιχειρησιακά κόστη, το κόστος διαχείρισης, την εξάλειψη της πιθανότητας πραγματοποίησης λαθών μέσω της συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης κάθε δράσης σε πραγματικό χρόνο.

Το DAMS είναι απλό, αξιόπιστο, φιλικό προς το χρήστη και πλήρως αποδοτικό!

Γενικά χαρακτηριστικά DAMS

 • Φιλικό προς το χρήστη
  Το DAMS διαθέτει ένα απλό διαχειριστικό περιβάλλον τόσο για τον χρήστη όσο και για τον διαχειριστή.
 • Αναβαθμίσεις - ενημερώσεις
  Η δόμηση του συστήματος επιτρέπει την προσθήκη ή παραμετροποίηση κανόνων, λειτουργιών και κανονισμών που μπορεί να μεταβληθούν στο μέλλον αναλόγως των κανονισμών που διέπουν τον κλάσο των αερομεταφορών. Το DAMS αναπτύσσεται συνεχώς με στόχο να ανταποκρίνεται διαρκώς στις ανάγκες του οργανισμού σας.
 • Πρόσβαση
  Οι δυνατότητες του DAMS είναι διαθέσιμες 24/7 μέσα από οποιονδήποτε browser (mobile - desktop).
 • Προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης
  Το DAMS παρέχει στους διαχειριστές προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης, έτσι ώστε εύκολα, με ακρίβεια και γρήγορα να βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουν με μερικά μόνο κλικ.
 • Διαρκής ενημέρωση
  Μέσω του συστήματος οι χρήστες και οι διαχειριστές λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω email. Η διαρκής ενημέρωση επιτρέπει την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.
 • Ρόλους πρόσβασης του χρήστη και δικαιώματα
  Κατηγοριοποίηση χρηστών με διαφορετικά επίπεδα χρήσης, επιτρέποντας τον καταμερισμό των ευθυνών στην εισαγωγή δεδομενων αλλά και πρόσβασης σε συγκεκριμένες ενότητες.
 • Ασφάλεια
  Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι πολύτιμα για κάθε οργανισμό. To DAMS χρησιμοποιεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας διασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση τους.
 • Backup
  Το DAMS επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού.

Δυνατότητες-ενότητες DAMS

 • Πίνακας διαχείρισης - Dashboard
  Κατά την είσοδο στο DAMS, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να λάβει σε έναν ενιαίο πίνακα μια σύνοψη των σημαντικότερων πληροφοριών του συστήματος όπως καιρικές συνθήκες, ειδοποιήσεις συντήρησης αεροσκαφών, τα τελευταία technical logs και άλλα.   
 • Διαχείριση ρόλων και δικαιώματα
  Μέσω του DAMS είναι δυνατό να παραχωρηθεί πρόσβαση στους χρήστες, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Mε αυτόν το τρόπο αποτρέπουμε αλλά και επιβλέπουμε όλες τις ενέργειες των χρηστών του συστήματος.
 • Στόλος - παρακολούθηση αεροσκαφών - Διοίκηση
  Με ακρίβεια και ιδιαίτερη ευκολία γίνεται η καταγραφή των δεδομένων που αφορούν το στόλο του οργανισμού. Λήψη σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεων σχετικά με τη συντήρηση ή τεχνικά θέματα για ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος. Μέσω του “Tech Log” οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν σημαντικές εργασίες που αφορούν την την συντήρηση του στόλου των αεροσκαφών ή άλλες σημαντικές πληροφορίες πτήσης.
 • Διαχείριση Προσωπικού
  Διαχειριστείτε αποτελεσματικά το προσωπικό του οργανισμού. Καταχωρήστε, προσθέστε, αφαιρέστε και τροποποιήστε τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων.
 • Διαχείριση Εκπαιδευομένων
  Εγγραφή και παρακολούθηση των εκπαιδευομένων του οργανισμού.
 • Διαχείριση εξεταστών - καθηγητών
  Οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τα δεδομένα των εξεταστών - εκπαιδευτών μπορούν να καταχωρηθούν στο DAMS. Οι εκπαιδευτές μέσω της παρεχόμενης πρόσβασης μπορούν να καταχωρήσουν τόσο την καθημερινή πρόοδο όσο και αποτελέσματα εξετάσεων που αφορούν τους μαθητές τους.
 • Θεωρητικά μαθήματα
  Η θεωρητική κατάρτιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό στην εκπαίδευση αεροπλοΐας. Μέσω του DAMS επιτρέπεται η καταχώρηση όλων των πληροφοριών του σχολείου εδάφους (εξετάσεις και αποτελέσματα). Το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας, οι σημειώσεις επί της πορείας των μαθητών κτλ.
 • Πρακτικά Μαθήματα
  Η ύπαρξη ενός ψηφιακού ημερολογίου διευκολύνει τον προγραμματισμό τόσο των εκπαιδευτών όσο και των εκπαιδευόμενων. Όλες οι πληροφορίες που απορρέουν από το πτητικό έργο μπορούν να καταγραφούν.
 • Πιστοποιητικά και οι βαθμολογίες
  Απαραίτητα στοιχεία για την απόκτηση και διατήρηση ενός πτητικού διπλώματος αποτελούν οι ιατρικές εξετάσεις και πιστοποιήσεις. Η ηλεκτρονική καταχώρηση των ιατρικών δεδομένων επιτρέπει την έγκαιρη παρακολούθηση και ενημέρωση των χρηστών για την επανενεργοποίηση τους.

Η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες που τα αεροπλάνα παραμένουν το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Με ακριβώς αυτήν την λογική δημιουργήθηκε το DAMS που στόχο έχει να προσφέρει ένα εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου για εταιρείες αεροπλοΐας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ