espa_logo

Κορονοϊός και το μοντέλο της απομακρυσμένης εργασίας (Remote Work)

Εν μέσω της κρίσης που περνάει η διεθνής κοινότητα εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού, οι εταιρείες και οι εργοδότες καλούνται να αντιμετωπίσουν και αυτοί την κατάσταση με τον δικό τους τρόπο, λαμβάνοντας μία σειρά μέτρων. Με κοινό στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού, πολλές επιχειρήσεις, όπως και η Darkpony, επιλέγουν το μοντέλο της απομακρυσμένης εργασίας - remote work. Αν και αυτό το μοντέλο εργασίας είναι διαδεδομένο σε χώρες του εξωτερικού και μάλιστα αποδίδει, στην Ελλάδα φαίνεται να είναι κάτι σχετικά νέο, ωστόσο με πολλές προοπτικές και δυνατότητες.

Απαραίτητη προυπόθεση για τη σωστή εκτέλεση της απομακρυσμένης εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί οργανωμένα και βάσει πλάνου από πλευράς και εργαζομένου και επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο,πρέπει να τονίσουμε ότι δεν αρκεί να αλλάξουν ή να βελτιωθούν μόνο οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, χωρίς οι ίδιοι να έχουν λάβει την απαραίτητη κατάρτιση και υποστήριξη για να μάθουν πώς να τις χρησιμοποιούν σωστά.

Πώς πραγματοποιείται η απομακρυσμένη εργασία με ασφάλεια

 • Επικοινωνία και Άμεση Ανταπόκριση

Η σωστή και αδιάκοπη επικοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματική στην πράξη η απομακρυσμένη εργασία. Αυτή μπορεί να πραγματοποιείται, πέρα από τις τηλεφωνικές κλήσεις, με ομαδικές συνομιλίες, μέσω διάφορων online εφαρμογών και φυσικά απαιτεί συνέπεια και από τους εργοδότες και από τους εργαζομένους.

Στη Darkpony χρησιμοπoιούμε το Basecamp ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και διαχείρισης project, τόσο ενδοεταιρικά όσο και με τους συνεργάτες και πελάτες μας. Την ανάγκη για απομακρυσμένα meetings και video TC την καλύπτουμε μέσω της εφαρμογής Zoom. Φυσικά δε λείπουν και ποιο εξειδικευμένες εφαρμογές που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες όπως π.χ. το διαμοιρασμό γραφιστικών προ-σχεδιών μέσω της εφαρμογής Zeplin.

 • Ασφάλεια Δεδομένων, Επιχείρησης, Εργαζομένων και Πελατών

Το ότι εργαζόμαστε στο οικιακό μας, ή σε κάποιο διαφορετικό περιβάλλον, πέρα από το γραφείο-εταιρεία, σημαίνει ότι δίνουμε ακόμα παραπάνω προσοχή στην ασφάλεια των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, για λογαριασμό της επιχείρησης αλλά και του εκάστοτε πελάτη. Επιπλέον, καθώς μετακινούμαστε σε διάφορους χώρους, οφείλουμε να έχουμε λάβει τα μέτρα μας, ώστε στην περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί ο επαγγελματικός μας εξοπλισμός, να μην μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση στα data και στα αρχεία μας. Τα μέλη της απομακρυσμένης ομάδας θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν ασφαλείς συνδέσεις στο διαδίκτυο για πρόσβαση σε δεδομένα της εταιρείας και να αποφεύγουν τα δημόσια Wi-Fi.

 • Συνέπεια στο Πρόγραμμα και τα Ωράρια της Επιχείρησης

Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια στα ωράρια λειτουργίας μιας επιχείρησης, αν και συχνά θεωρούνται δεδομένα, συγκαταλέγονται στα δικά μας ‘’προαπαιτούμενα’’ για να λειτουργήσει στην πράξη αυτό το εργασιακό μοντέλο. Πέρα από το ωράριο, υπάρχει και το πρόγραμμα που μπορεί να είναι είτε ημερήσιο, είτε εβδομαδιαίο, είτε ακόμα και μηνιαίο, το οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε και να ολοκληρώνουμε τα tasks που μας έχουν δοθεί, στους χρόνους που έχουν οριστεί.;

 • Άμεση Ενημέρωση Εργοδότη και Ομάδας

Αυτό το σημείο αφορά τη γενικότερη λειτουργία μίας επιχείρησης. Κρίνεται απαραίτητο όταν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας θα χρειαστεί να απουσιάσει είτε προγραμματισμένα είτε εκτάκτως, να ενημερώσει εγκαίρως τους εργοδότες αλλά και τους συναδέλφους του. Ενημερώνουμε λοιπόν όλη την ομάδα, σε περιπτώσεις άδειας, έκτακτης απουσίας, καθυστέρησης ή αλλαγής ωραρίου.

 • Ενημέρωση κατά την εξέλιξη - ολοκλήρωση ενός task-project

Για την πορεία εξέλιξής ενός task / project πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερη όλη η ομάδα που το διαχειρίζεται όπως και ο υπεύθυνος του έργου ο οποίος και αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας με τον πελάτη. Τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα σχεδιασμού / ανάπτυξης / υλοποίησης πρέπει να γίνονται άμεσα αντιληπτά από κάθε εμπλεκόμενο εργαζόμενο. Η αδιάκοπη ροή πληροφορίας θα φέρει και άμεσες λύσεις ώστε να ακολουθηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το ορισμένο χρονοδιάγραμμα του εκάστοτε έργου.

 • Αυτοκριτική και Αυτοβελτίωση

Η αυτοβελτίωση και η αυτοκριτική είναι πολύ σημαντικές για κάθε άτομο ενεργό στην αγορά εργασίας, αλλά ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται remote. Είναι γεγονός, ότι το μοντέλο remote work δεν αρμόζει σε όλους και τη στιγμή που το εκτελούμε υποχρεωτικά, έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε αν ταιριάζει σε εμάς τους ίδιους. Επιπλέον, οφείλουμε να έχουμε κρίση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς μας, κατά την εκτέλεση αυτού του εργασιακού μοντέλου.

Οφέλη της απομακρυσμένης εργασίας

Με μια γρήγορη επισκόπηση σχετικών ερευνών σε χώρες του εξωτερικού, όπου η εξ άποστάσεως εργασία είναι συνήθης, παρουσιάζουμε επιγραμματικά κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα :

 1. Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων
 2. Μείωση άγχους, καθώς υπάρχει ένα βαθύτερο αίσθημα ελευθερίας
 3. Ελεύθερη επιλογή ενδυμασίας και χώρου εργασίας
 4. Ενίσχυση του team-feeling και team-building, καθώς η ανάγκη για επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα είναι σαφώς πιο επιτακτική

Eπιπλέον:

 1. Ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς μειώνονται αισθητά οι μετακινήσεις με αυτοκίνητα και ΜΜΜ, το οποίο σημαίνει αυτόματα σημαντική μείωση των ρύπων
 2. Απελευθέρωση προσωπικού χρόνου ο οποίος καταναλωνόταν σε ετοιμασία, μετακινήσεις, αναζήτηση θέσης parking

Συμπερασματικά

Στην κοινή μας πορεία και προσπάθεια να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα κατάσταση, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τι πραγματικά είναι επιτακτικό και απαραίτητο όχι μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις αλλά και στην καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρισης. Οι νέες προκλήσεις που βιώνουμε αυτό το χρονικό διάστημα, λόγω του Κορονοϊού προσφέρουν και νέες ευκαιρίες για τη διερεύνηση και καλλιέργεια ενός σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού απομακρυσμένου περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ